top of page
[SECTION]--Hero Heading Left.png
srdeční ozva

Autorizovaná měření

Co to je
autorizované 
měření?

Chcete-li zlepšit pracovní podmínky a chránit zdraví zaměstnanců, provádíme autorizovaná měření. Tím pomáháme identifikovat rizikové faktory na pracovišti, které mohou ohrozit zdraví vašich zaměstnanců. K tomu využíváme specializované standardizované metody a nástroje. Tím identifikujeme míru rizika jednotlivých rizikových faktorů a navrhneme účinná preventivní opatření.

Autorizované měření je klíčovým nástrojem pro vytvoření bezpečnějšího pracovního prostředí a snížení rizika pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Chcete-li zlepšit pracovní podmínky a chránit zdraví zaměstnanců, provádíme autorizovaná měření. Tím pomáháme identifikovat rizikové faktory na pracovišti, které mohou ohrozit zdraví vašich zaměstnanců. K tomu využíváme specializované standardizované metody a nástroje. Tím identifikujeme míru rizika jednotlivých rizikových faktorů a navrhneme účinná preventivní opatření.

Autorizované měření je klíčovým nástrojem pro vytvoření bezpečnějšího pracovního prostředí a snížení rizika pracovních úrazů a nemocí z povolání.

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ

KONKRÉTNĚ

Provádíme měření následujících rizikových faktorů

Práce horními končetinami může způsobit zatížení svalů, nervů a okolních tkání. Pokud je toto zatížení jednostranné, dlouhodobé a nadměrné, může dojít k jejich přetěžování. Legislativně je tento proces označován jako lokální svalová zátěž. Naši zaměstnanci navrhnou úpravy pracoviště a pracovního procesu, které riziko přetěžování snižují. K měření lokální svalové zátěže využíváme metodu integrované elektromyografie. K měření a hodnocení lokální svalové zátěže potřebujeme zjistit hodnotu svalových sil a počet pohybů.

Lokální svalová zátěž

Práce, při níž je zatěžováno více než 50 % svalové hmoty pracovníka, má významný dopad na pohybový, srdečně-cévní a dýchací systém.
K měření celkové fyzické zátěže potřebujeme tři údaje: měření srdeční frekvence, stanovení energetického výdeje a zhodnocení ruční manipulace s břemeny během pracovní doby.

Celková fyzická zátěž

Pracovní poloha, tedy poloha pracovníka při výkonu práce se pravidelně mění v závislosti na konstrukci stroje nebo pracovního místa. Pomocí biomechanické analýzy provedeme měření pracovních poloh jednotlivých částí těla, určíme, zda se jedná o polohy přijatelné, podmíněně přijatelné či nepřijatelné včetně určení doby. Hodnotí se úhly polohy hlavy, trupu, končetin a dalších částí těla.

Pracovní polohy

Dále vám zajistíme měření hluku, vibrací, prašnosti, chemických látek, osvětlení, mikroklimatických parametrů, posouzení zrakové a psychické zátěže.

Ostatní rizikové faktory

Máte zájem
o
autorizované měření?

Pokud máte zájem o autorizované měření výše uvedených rizikový faktorů, kontaktujte nás přes kontaktní formulář nebo přímo na telefon + 420 777 604 377 či e-mail info@bzlab.cz

Pokud máte zájem o autorizované měření výše uvedených rizikový faktorů, kontaktujte nás přes kontaktní formulář nebo přímo na telefon + 420 777 604 377 či e-mail info@bzlab.cz

Odborná hodnocení

Odborně posoudíme rizikové faktory na Vašich pracovištích. Získáte přehledný protokol a navíc k odbornému hodnocení nabídneme řadu benefitů.

HACCP

Zavedeme jednoduchý a efektivní systém, který zajistí zdravotní nezávadnost produktů a splnění zákonných požadavků pro vaši provozovnu. Získáte přehlednou příručku včetně proškolení vašich pracovníků.

Ostatní služby

Nabízíme poradenství a služby i v ostatních oblastech. Pomůžeme s kategorizací prací, ergonomií a odborným školením jak prezenčně, tak online.

SLUŽBY

Máte zájem
o jinou
službu?

bottom of page