top of page
[SECTION]--Hero Heading Left.png
srdeční ozva

HACCP

Co to je
HACCP?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je systém postupů pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností souvisejících s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

HACCP

Co to je HACCP?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je systém postupů pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností souvisejících s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

Chcete-li zlepšit pracovní podmínky a chránit zdraví zaměstnanců, provádíme autorizovaná měření. Tím pomáháme identifikovat rizikové faktory na pracovišti, které mohou ohrozit zdraví vašich zaměstnanců. K tomu využíváme specializované standardizované metody a nástroje. Tím identifikujeme míru rizika jednotlivých rizikových faktorů a navrhneme účinná preventivní opatření.

Autorizované měření je klíčovým nástrojem pro vytvoření bezpečnějšího pracovního prostředí a snížení rizika pracovních úrazů a nemocí z povolání.

ODBORNÉ HODNOCENÍ

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

KONKRÉTNĚ

Provádíme hodnocení následujících rizikových faktorů

Zpracujeme vám kompletně novou příručku pro pro jakýkoli typ stravovacího zařízení.

Zpracování nové příručky HACCP

Provedeme revizi vaší stávající příručky.

Aktualizace stávající příručky HACCP

Pracovní poloha, tedy poloha pracovníka při výkonu práce se pravidelně mění v závislosti na konstrukci stroje nebo pracovního místa. Pomocí biomechanické analýzy provedeme hodnocení pracovních poloh jednotlivých částí těla, určíme, zda se jedná o polohy přijatelné, podmíněně přijatelné či nepřijatelné včetně určení doby. Hodnotí se úhly polohy hlavy, trupu, končetin a dalších částí těla.

Pracovní polohy

Dále vám zajistíme měření hluku, vibrací, prašnosti, chemických látek, osvětlení, mikroklimatických parametrů, posouzení zrakové a psychické zátěže.

Ostatní rizikové faktory

KONKRÉTNĚ

V rámci příručky HACCP
provádíme

Zpracujeme vám kompletně novou příručku pro pro jakýkoli typ stravovacího zařízení.

Zpracování nové příručky HACCP

Provedeme revizi vaší stávající příručky.

Aktualizace stávající příručky HACCP

Máte zájem
o
HACCP?

Pokud máte zájem o novou příručku nebo revizi příručky aktuální, kontaktujte nás přes kontaktní formulář nebo přímo na telefon

+ 420 777 604 377 či e-mail info@bzlab.cz

Máte zájem
o
HACCP?

Pokud máte zájem o novou příručku nebo revizi příručky aktuální, kontaktujte nás přes kontaktní formulář nebo přímo na telefon

+ 420 777 604 377 či e-mail info@bzlab.cz

Pokud máte zájem o autorizované měření výše uvedených rizikový faktorů, kontaktujte nás přes kontaktní formulář nebo přímo na telefon + 420 777 604 377 či e-mail info@bzlab.cz

Autorizovaná měření

Odborně posoudíme rizikové faktory na Vašich pracovištích. Získáte přehledný protokol a navíc k odbornému hodnocení nabídneme řadu benefitů.

HACCP

Zavedeme jednoduchý a efektivní systém, který zajistí zdravotní nezávadnost produktů a splnění zákonných požadavků pro vaši provozovnu. Získáte přehlednou příručku včetně proškolení vašich pracovníků.

Ostatní služby

Nabízíme poradenství a služby i v ostatních oblastech. Pomůžeme s kategorizací prací, ergonomií a odborným školením jak prezenčně, tak online.

SLUŽBY

Máte zájem
o jinou
službu?

Autorizovaná měření

Provedeme autorizovaná měření rizikových faktorů na Vašich pracovištích. Získáte přehledný protokol a navíc k měření nabídneme řadu benefitů.

Odborná hodnocení

Odborně posoudíme rizikové faktory na Vašich pracovištích. Získáte přehledný protokol a navíc k odbornému hodnocení nabídneme řadu benefitů.

Ostatní služby

Nabízíme poradenství a služby i v ostatních oblastech. Pomůžeme s kategorizací prací, ergonomií a odborným školením jak prezenčně, tak online.

SLUŽBY

Máte zájem
o jinou
službu?

Autorizované měření

Provedeme autorizovaná měření rizikových faktorů na vašich pracovištích. Získáte přehledný protokol a navíc k měření nabídneme řadu benefitů.

Odborné hodnocení

Odborně posoudíme rizikové faktory na vašich pracovištích. Získáte přehledný protokol a navíc k odbornému hodnocení nabídneme řadu benefitů.

Ostatní služby

Nabízíme poradenství a služby i v ostatních oblastech. Pomůžeme s kategorizací prací, ergonomií a odborným školením jak prezenčně, tak online.

SLUŽBY

Máte zájem
o jinou
službu?

Odborná hodnocení

Odborně posoudíme rizikové faktory na Vašich pracovištích. Získáte přehledný protokol a navíc k odbornému hodnocení nabídneme řadu benefitů.

HACCP

Zavedeme jednoduchý a efektivní systém, který zajistí zdravotní nezávadnost produktů a splnění zákonných požadavků pro vaši provozovnu. Získáte přehlednou příručku včetně proškolení vašich pracovníků.

Ostatní služby

Nabízíme poradenství a služby i v ostatních oblastech. Pomůžeme s kategorizací prací, ergonomií a odborným školením jak prezenčně, tak online.

SLUŽBY

Máte zájem
o jinou
službu?

bottom of page