top of page
[SECTION]--Hero Heading Left.png
srdeční ozva

Odborná hodnocení

Co to je
odborné hodnocení?

Odborná hodnocení (jinak taky nazývaná posouzení, či posudky) provádíme pro zhodnocení rizikových faktorů jako jsou lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž a pracovní poloha.

Chcete-li zlepšit pracovní podmínky a chránit zdraví zaměstnanců, provádíme autorizovaná měření. Tím pomáháme identifikovat rizikové faktory na pracovišti, které mohou ohrozit zdraví vašich zaměstnanců. K tomu využíváme specializované standardizované metody a nástroje. Tím identifikujeme míru rizika jednotlivých rizikových faktorů a navrhneme účinná preventivní opatření.

Autorizované měření je klíčovým nástrojem pro vytvoření bezpečnějšího pracovního prostředí a snížení rizika pracovních úrazů a nemocí z povolání.

ODBORNÉ HODNOCENÍ

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

Co to je
odborné hodnocení?

Odborná hodnocení (jinak taky nazývaná posouzení, či posudky) provádíme pro zhodnocení rizikových faktorů jako jsou lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž a pracovní poloha.

ODBORNÉ HODNOCENÍ

KONKRÉTNĚ

Provádíme hodnocení následujících rizikových faktorů

Práce horními končetinami může způsobit zatížení svalů, nervů a okolních tkání. Pokud je toto zatížení jednostranné, dlouhodobé a nadměrné, může dojít k jejich přetěžování. Legislativně je tento proces označován jako lokální svalová zátěž. Naši zaměstnanci navrhnou úpravy pracoviště a pracovního procesu, které riziko přetěžování snižují. K odbornému hodnocení lokální svalové zátěže využíváme metodu integrované elektromyografie. K hodnocení lokální svalové zátěže potřebujeme zjistit hodnotu svalových sil a počet pohybů.

Lokální svalová zátěž

Práce, při níž je zatěžováno více než 50 % svalové hmoty pracovníka, má významný dopad na pohybový, srdečně-cévní a dýchací systém.
K hodnocení celkové fyzické zátěže potřebujeme tři údaje: měření srdeční frekvence, stanovení energetického výdeje a zhodnocení ruční manipulace s břemeny během pracovní doby.

Celková fyzická zátěž

Pracovní poloha, tedy poloha pracovníka při výkonu práce se pravidelně mění v závislosti na konstrukci stroje nebo pracovního místa. Pomocí biomechanické analýzy provedeme hodnocení pracovních poloh jednotlivých částí těla, určíme, zda se jedná o polohy přijatelné, podmíněně přijatelné či nepřijatelné včetně určení doby. Hodnotí se úhly polohy hlavy, trupu, končetin a dalších částí těla.

Pracovní polohy

KONKRÉTNĚ

Provádíme hodnocení následujících rizikových faktorů

Práce horními končetinami může způsobit zatížení svalů, nervů a okolních tkání. Pokud je toto zatížení jednostranné, dlouhodobé a nadměrné, může dojít k jejich přetěžování. Legislativně je tento proces označován jako lokální svalová zátěž. Naši zaměstnanci navrhnou úpravy pracoviště a pracovního procesu, které riziko přetěžování snižují. K odbornému hodnocení lokální svalové zátěže využíváme metodu integrované elektromyografie.

Lokální svalová zátěž

Práce, při níž je zatěžováno více než 50 % svalové hmoty pracovníka, má významný dopad na pohybový, srdečně-cévní a dýchací systém. K hodnocení celkové fyzické zátěže potřebujeme tři údaje: měření srdeční frekvence, stanovení energetického výdeje a zhodnocení ruční manipulace s břemeny během pracovní doby.

Celková fyzická zátěž

Pracovní poloha, tedy poloha pracovníka při výkonu práce se pravidelně mění v závislosti na konstrukci stroje nebo pracovního místa. Pomocí biomechanické analýzy provedeme hodnocení pracovních poloh jednotlivých částí těla, určíme, zda se jedná o polohy přijatelné, podmíněně přijatelné či nepřijatelné včetně určení doby. Hodnotí se úhly polohy hlavy, trupu, končetin a dalších částí těla.

Pracovní polohy

Dále vám zajistíme měření hluku, vibrací, prašnosti, chemických látek, osvětlení, mikroklimatických parametrů, posouzení zrakové a psychické zátěže.

Ostatní rizikové faktory

Máte zájem
o
odborné hodnocení?

Pokud máte zájem o odborné hodnocení výše uvedených rizikový faktorů, kontaktujte nás přes kontaktní formulář nebo přímo na telefon + 420 777 604 377 či e-mail info@bzlab.cz

Máte zájem
o
autorizované měření?

Pokud máte zájem o odborné hodnocení výše uvedených rizikový faktorů, kontaktujte nás přes kontaktní formulář nebo přímo na telefon + 420 777 604 377 či e-mail info@bzlab.cz

Pokud máte zájem o autorizované měření výše uvedených rizikový faktorů, kontaktujte nás přes kontaktní formulář nebo přímo na telefon + 420 777 604 377 či e-mail info@bzlab.cz

Autorizovaná 
měření

Provedeme autorizovaná měření rizikových faktorů na vašich pracovištích. Získáte přehledný protokol a navíc k měření nabídneme řadu benefitů.

HACCP

Zavedeme jednoduchý a efektivní systém, který zajistí zdravotní nezávadnost produktů a splnění zákonných požadavků pro vaši provozovnu. Získáte přehlednou příručku včetně proškolení vašich pracovníků.

Ostatní služby

Nabízíme poradenství a služby i v ostatních oblastech. Pomůžeme s kategorizací prací, ergonomií a odborným školením jak prezenčně, tak online.

SLUŽBY

Máte zájem
o jinou
službu?

Autorizované měření

Provedeme autorizovaná měření rizikových faktorů na vašich pracovištích. Získáte přehledný protokol a navíc k měření nabídneme řadu benefitů.

HACCP

Zavedeme jednoduchý a efektivní systém, který zajistí zdravotní nezávadnost produktů a splnění zákonných požadavků pro vaši provozovnu. Získáte přehlednou příručku včetně proškolení vašich pracovníků.

Ostatní služby

Nabízíme poradenství a služby i v ostatních oblastech. Pomůžeme s kategorizací prací, ergonomií a odborným školením jak prezenčně, tak online.

SLUŽBY

Máte zájem
o jinou
službu?

bottom of page