top of page
[SECTION]--Hero Heading Left.png
srdeční ozva

Ostatní služby

Jaké ostatní služby nabízíme?

Poradíme, pomůžeme, posoudíme, zhodnotíme,...

Chcete-li zlepšit pracovní podmínky a chránit zdraví zaměstnanců, provádíme autorizovaná měření. Tím pomáháme identifikovat rizikové faktory na pracovišti, které mohou ohrozit zdraví vašich zaměstnanců. K tomu využíváme specializované standardizované metody a nástroje. Tím identifikujeme míru rizika jednotlivých rizikových faktorů a navrhneme účinná preventivní opatření.

Autorizované měření je klíčovým nástrojem pro vytvoření bezpečnějšího pracovního prostředí a snížení rizika pracovních úrazů a nemocí z povolání.

ODBORNÉ HODNOCENÍ

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

Jaké ostatní 
služby nabízíme?

Poradíme, pomůžeme, posoudíme, zhodnotíme,...

OSTATNÍ SLUŽBY

KONKRÉTNĚ

Ostatní služby, které nabízíme jsou následující

Poradíme a pomůžeme vám s kategorizací prací, což je klíčový nástroj pro identifikaci rizik a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Poradíme jak na kategorizaci prací

Posoudíme a zhodnotíme vaše pracoviště z hlediska ergonomie, čímž identifikujeme potenciální rizika, a na základě těchto zjištění navrhneme opatření pro zlepšení pracovních podmínek.

Posoudíme
a zhodnotíme ergonomii
vašich pracovišť

Provedeme posouzení a zhodnocení vybraných rizikových faktorů na pracovišti pomocí online ergoanalýzy. Touto metodou ušetříte čas i finance.

Posoudíme a zhodnotíme vybrané rizikové faktory
na pracovišti pomocí online ergoanalýzy

Dále vám zajistíme měření hluku, vibrací, prašnosti, chemických látek, osvětlení, mikroklimatických parametrů, posouzení zrakové a psychické zátěže.

Ostatní rizikové faktory

KONKRÉTNĚ

Ostatní služby,
které nabízíme jsou následující

Poradíme a pomůžeme vám s kategorizací prací, což je klíčový nástroj pro identifikaci rizik a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Poradíme jak na kategorizaci prací

Posoudíme a zhodnotíme vaše pracoviště z hlediska ergonomie, čímž identifikujeme potenciální rizika, a na základě těchto zjištění navrhneme opatření pro zlepšení pracovních podmínek.

Posoudíme a zhodnotíme ergonomii
vašich pracovišť

Provedeme posouzení a zhodnocení vybraných rizikových faktorů na pracovišti pomocí online ergoanalýzy. Touto metodou ušetříte čas i finance.

Posoudíme a zhodnotíme vybrané
rizikové faktory na pracovišti
pomocí online ergoanalýzy

Máte zájem
o
ostatní služby?

Pokud máte zájem o nějakou z ostatních služeb, které nabízíme, kontaktujte nás přes kontaktní formulář nebo přímo na telefon

+ 420 777 604 377 či e-mail info@bzlab.cz

Autorizovaná 
měření

Provedeme autorizovaná měření rizikových faktorů na vašich pracovištích. Získáte přehledný protokol a navíc k měření nabídneme řadu benefitů.

Odborné hodnocení

Odborně posoudíme rizikové faktory na vašich pracovištích. Získáte přehledný protokol a navíc k odbornému hodnocení nabídneme řadu benefitů.

HACCP

Zavedeme jednoduchý a efektivní systém, který zajistí zdravotní nezávadnost produktů a splnění zákonných požadavků pro vaši provozovnu. Získáte přehlednou příručku včetně proškolení Vašich pracovníků.

SLUŽBY

Máte zájem
o jinou
službu?

Máte zájem
o
ostatní služby?

Pokud máte zájem nějakou z ostatních služeb, které nabízímeo, kontaktujte nás přes kontaktní formulář nebo přímo na telefon

+ 420 777 604 377 či e-mail info@bzlab.cz

Pokud máte zájem o autorizované měření výše uvedených rizikový faktorů, kontaktujte nás přes kontaktní formulář nebo přímo na telefon + 420 777 604 377 či e-mail info@bzlab.cz

Autorizovaná měření

Provedeme autorizovaná měření rizikových faktorů na Vašich pracovištích. Získáte přehledný protokol a navíc k měření nabídneme řadu benefitů.

Odborná hodnocení

Odborně posoudíme rizikové faktory na Vašich pracovištích. Získáte přehledný protokol a navíc k odbornému hodnocení nabídneme řadu benefitů.

HACCP

Zavedeme jednoduchý a efektivní systém, který zajistí zdravotní nezávadnost produktů a splnění zákonných požadavků pro Vaši provozovnu. Získáte přehlednou příručku včetně proškolení Vašich pracovníků.

SLUŽBY

Máte zájem
o jinou
službu?

bottom of page